IJssel-nieuws

Zaterdag 16 september Puntsgewijs bij Park Hitland
zaterdag 16 september 2017
Op zaterdag 16 september 2017 komt Puntsgewijs van 09.00 uur tot 12.00 uur vanuit De Pub in het restaurant van Golfclub Hitland. Deze dag vindt de Open Dag van Park Hitland plaats.

In de afgelopen twee jaar is er dankzij ideeën van diverse gebruikers van het Hitlandgebied, financiële toezeggingen vanuit het Dagelijks Bestuur en financiële ondersteuning vanuit de provincie Zuid-Holland veel geïnvesteerd in recreatiegebied Hitland. Dit heeft geresulteerd in diverse nieuwe voorzieningen en een upgrade van het gebied, wat voortaan met de nieuwe naam ‘Park Hitland’ wordt aangeduid. Het Dagelijks Bestuur wil graag de mogelijkheden en veranderingen in Park Hitland laten zien en organiseert daarom een Open Dag op zaterdag 16 september met diverse bij Park Hitland betrokken partijen.

In Puntsgewijs de volgende gasten
09.10 Wethouder Josien van Cappelle
09.30 Marja Smit van het Van Cappellenhuis
10.00 Marianne de Veer en Jasper Hooykaas WOP
Fascinatio
10.30 Weerman Jan Dekker
10.40 Ben Cornelisse algemeen directeur Kamera
Express
11.00 Raadsleden Michiel Grauss en Nico Van Veen,
ChristenUnie en VVD
11.30 Raadslid Micle Jaliens, Leefbaar Capelle
11.45 Wethouder Jean Paul Meuldijk

Het Puntsgewijs team maakt tijdens deze Open Dag reportages van verschillende activiteiten. Deze reportages komen uiterlijk maandag 18 september op de website van Radio Capelle, op Facebook en Twitter.