IJssel-nieuws

Wethouder Struijvenberg over rapport Allsafe pand
dinsdag 27 oktober 2020
Op 15 oktober heeft het college van B&W de resultaten van het onafhankelijk extern onderzoek naar het proces van de totstandkoming van de vergunningverlening van het Allsafe-pand openbaar gemaakt. Op 17 oktober sprak Rob Nieuwveld in IJssel-nieuws met wethouder Maarten Struijvenberg (Stadsontwikkeling en wijkwethouder Fascinatio) over de betreffende eindrapportage van het onderzoeksbureau Strated Consulting. Hier een weergave van dat interview.

Wat is uw indruk van de eindrapportage van dit onderzoek?
‘Het geeft goed aan waar het niet goed is gegaan en ook waar het wel goed is gegaan. En het is plezierig dat men met een aantal aanbevelingen komt op basis van wat men heeft gezien, zodat we daarmee aan de slag kunnen.’

U weet ook als wijkwethouder dat er een Beeldkwaliteitsplan 1999 en Nota Beeldkwaliteit 2017 is opgesteld, waarin staat dat de gebouwen er ongeveer hetzelfde dienen uit te zien en onder andere van baksteen gebouwd moeten zijn. Dan staat er een pand waar geen baksteen in voorkomt.
‘Het is de vraag of het pand voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat je qua beleving en verwachting voldoet aan de verwachtingen, zodat mensen weten wat er gebeurt en kunnen aangeven of ze het er al dan niet mee eens zijn. Maar dan moet je als bewoner van Fascinatio vooraf wel goed weten wat er komt om er die mening over te kunnen delen met de overheid. Die bewoners van Fascinatio hadden een uitgebreide presentatie moeten krijgen over de realisatie van het pand en dan had men op dat moment hun mening kunnen aangeven en hadden wij daar iets mee kunnen doen. Dat is één van de belangrijke conclusies van het onderzoeksrapport. Enerzijds is gekeken naar het juridische aspect, is de wetgeving gevolgd, wel daar is het rapport helder over. De wetgeving is gevolgd, de regels zijn gevolgd, ambtenaren hebben hun werk naar eer en geweten gedaan, dat is niet waar het is misgegaan. Maar, in Capelle vinden we het ook heel belangrijk om mensen meer dan alleen wettelijk noodzakelijk is mee te nemen in de ontwikkelingen van hun wijk. Iets dat hier onvoldoende is gebeurd.'

Het Q-team had een belangrijke rol in het proces en daarover zegt het onderzoeksrapport “Waarom het AllSafe pand zou voldoen aan de criteria die zijn opgesteld hebben wij niet kunnen vaststellen.”
‘De verslagleggingen van het Q-team, het Welstand adviesteam, zijn niet genoeg om dat te kunnen herleiden. Dat is één van de zaken waar we voor gaan zorgen dat alle afwegingen op een goede manier herleidbaar zijn, zodat achteraf altijd kan worden teruggevonden waarom iets op welke manier is gewogen voor wat betreft welstand.’

Gaat u nog onderzoeken hoe dat Q-team tot die vergunningen is gekomen?
‘Dat is in dit rapport gedaan, dus juist naar aanleiding van dit onderzoek zie ik geen reden om dat nog een keer doen. Men heeft uitgebreid onderzoek gedaan en de aanbevelingen zijn ook helder. Een evaluatie van dit Q-team was al gedaan los van dit onderzoek en de aanbevelingen van die evaluatie worden ook opgevolgd.’

Er zijn publicaties geweest over het Allsafe pand in de IJssel- en Lekstreek, op 18 juli en 7 november 2018. Tegen bewoners is door het college gezegd dat die de krant hadden moeten leze dan hadden zij bezwaar kunnen aantekenen. Hoe vindt u die route via de krant?
‘Als gemeente zijn we verplicht om bijvoorbeeld over omgevings- en bouwvergunningen te publiceren. Bewoners kunnen daar dan bezwaar tegen aantekenen. Dat kunnen we in Capelle niet anders doen omdat het wettelijk is vastgelegd. Maar we hebben in Capelle wel gesteld dat naast die wettelijke verplichting en mogelijkheid tot bezwaar we het belangrijk vinden om mensen voordat we een omgevingsvergunning afgeven, mee te nemen in de dingen die we van plan zijn. Dat is hier niet zorgvuldig genoeg gebeurd. Er had een presentatie moeten zijn over de af te geven omgevingsvergunning voor dit pand.’

Vindt u dat naast het in gesprek zijn met het WOP en het publiceren in de krant, ook gelet op de oppositie die er is ontstaan via de Stichting Wijkbelangen Fascinatio en het Comité All Safe Nee u ook gewoon zelf in de wijk dient te zijn om bewoners te informeren indien er zoiets speelt als met het Allsafe pand?
'Precies, zo is het. Het is een terechte aanbeveling en goed om daar nog eens bij stil te staan. Natuurlijk communiceren we veel met het WOP, die hebben tenslotte een belangrijke rol in de participatie. Ook zij hebben communicatie methoden richting de wijk waar je in goed overleg met elkaar gebruik van kunt maken over belangrijke ontwikkelingen die in een wijk staan te gebeuren.’

Ook bij de burgerparticipatie in de wijk Schenkel en bij het Rivium zijn kanttekeningen te plaatsen of die participatie goed gaat c.q. goed gegaan is, nu dit onderzoeksrapport dat concludeert dat het onzorgvuldig gebeurd is. Houdt dat u scherp om richting Schenkel en Rivium dat op een andere manier te gaan doen?
‘Ik vind dat participatie heel belangrijk is, dat staat in Capelle hoog in het vaandel en dat willen we zo houden. Dat is in dit geval niet goed gegaan en aanbevelingen nemen we over, dus je mag verwachten dat het niet meer op deze manier fout gaat, maar dat wil niet zeggen dat participatie in het breed niet goed gaat. Voor het Rivium is dat wel goed gegaan maar dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin krijgt. Dat lukt niet. Die conclusie deel ik niet, het gaat in verreweg de meeste gevallen wel goed.’

U weet dat een groot aantal bewoners van Fascinatio ‘not amused’ is over hoe dit gegaan is. U stelt in het persbericht dat het juridisch correct gegaan is en u de aanbevelingen overneemt. Gaat u als wijkwethouder de wijk in om bijvoorbeeld excuses aan te bieden of te praten over het onderzoeksrapport?
‘Het is logisch dat we de conclusies van dit rapport in een volgend overleg met het WOP gaan bespreken waar bewoners voor uitgenodigd worden.’

Gaat u de aanbevelingen als secuur zijn in de communicatie, vermijden van slordigheden zoals verkeerde data, verkeerde adresgegevens, vermijd complot denken, meenemen in het algemeen bij Stadsontwikkeling?
‘Ja het zijn ook algemene aanbevelingen en ook om te voorkomen dat het nog een keer fout gaat nemen we die in het algemeen over.’

U heeft dit dossier overgenomen bij uw aantreden in Capelle, u heeft het onderzoeksrapport gelezen, heeft u zich op een gegeven moment ook afgevraagd hoe het mogelijk is dat hiervoor een vergunning is verleend?
‘Nee want je ziet in het rapport dat het ook kan, de wettelijke regels zijn gevolgd en dat is heel belangrijk, het was een expliciet deel van de onderzoeksvraag. Maar evengoed, als je belooft dat je meer doen dan wat wettelijk verplicht is, dan moet je dat ook doen. Als we dat hadden gedaan, dan had je dit soort verrassingen voor bewoners kunnen voorkomen. Wat daar was uitgekomen is giswerk achteraf.
Het is belangrijk dit te bespreken maar ook belangrijk het boek een keer te sluiten en op een goede manier met elkaar verder gaan en ja ook nadat het in de wijk is besproken.’