IJssel-nieuws

Peter Oskam blikt terug op vier jaar Capelse raad
woensdag 28 maart 2018
Op dinsdag 27 maart namen 17 raadsleden afscheid van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. Burgemeester Peter Oskam opende met een terugblik op de afgelopen vier jaar van de Capelse raad.

Over de vele wisselingen in de raad zei Oskam het volgende:

In maart 2014 werden 33 raadsleden beëdigd. Drie van hen, mevrouw Hartnagel en de heren Meuldijk en Faassen werden in mei alweer vervangen door mevrouw Bollinger en de heren Sleurink en Van Loef. Dit vanwege de vorming van het college. Eén raadsvergadering later nam de heer Eilander de plaats in van mevrouw Glastra, gevolgd in november door mevrouw Efila die de plaats innam van mevrouw Te Lindert. In mei van ditzelfde jaar verliet de heer Saritas de PvdA om zich in januari van 2015 aan te sluiten bij Leefbaar Capelle. Juni 2016 verlieten mevrouw Al en de heer Degenaar de SP om de fractie Groen Capelle te vormen, gevolgd door de heer Jaliens die in augustus de fractie van de PvdA verliet om in eerste instantie de fractie Jaliens te vormen, om zich daarna in januari 2017 bij Leefbaar Capelle aan te sluiten. In februari van 2017 nam mevrouw Al afscheid van de raad. Daarmee viel haar zetel terug aan de SP en werd de heer Breepoel raadslid.

Speciale aandacht ging uit naar het overlijden van raadslid Ton Lange op 30 augustus 2017. "Afscheid nemen van een raadslid komt vaker voor, maar het overlijden van een raadslid in functie is (in ieder geval in Capelle) gelukkig zeldzaam. In september is in de gemeenteraad dan ook uitgebreid stilgestaan bij zijn overlijden.".

Zonder volledig te willen zijn noemde de burgemeester een aantal onderwerpen waar ( in ieder geval een meerderheid van) de raad over heeft besloten: Oeverrijk, Hoeve Verkade, het Koersdocument Duurzaam Capelle, de bouw van de Sporthal/zwembad combinatie, de inzet van meer Stadsmariniers, de aanpak leegstand Rivium wat uiteindelijk heeft geleid tot het besluit van de gemeenteraad om kantoorpanden om te bouwen tot woningen.