Jolanda Engelsman (CDA) over bescherming van waardevolle bomen

  • zaterdag 25 september 2021
  • Dunja Boers

De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen (artikel 38 RVO) ingediend bij het College over het beschermen van waardevolle bomen. Niet alleen de fractie, maar ook de Bomenstichting heeft al meerdere keren haar zorgen geuit over bomen tijdens bouw- of onderhoudwerkzaamheden en het dratisch snoeien en opgelopen stamschade bij het maaien. Zo ook voor de boom aan de Duikerlaan bij het in aanbouw zijnde appartementsgebouw Hof van Capelle.

Rob Nieuwveld praat hierover met Jolanda Engelsman van het CDA.