Eigenaar windmolen Rivium ziet te weing aandacht voor relatie nieuwe Rivium versus plek en doel windmolen

  • zondag 27 september 2020
  • Rob Nieuwveld

De gemeente Capelle werkt aan een grootschalige transformatie van het Rivium. Een bepalend element in die wijk is de windmolen van HVC. Doordat er een andere bouw komt en 5.000 woningen en er kan overlast ervaren worden van bijvoorbeeld het geluid, de slagschadum en het doel van de molen, draaien en niet stilstaan vanwege overlast.

Rob Nieuwveld sprak in IJssel-nieuws van 26 september met Jilt Sietsma van HVC over die windmolen en de zorgen die HVC heeft doordat zij de indruk krijgen dat de gemeente onvoldoende onderzoekt hoe die windmolen zich verhoudt in de nieuw te realiseren wijk.