Nieuws uit de regio

Nieuwstip? E-mail redactie@radiocapelle.nl

GEPUBLICEERD OP:
woensdag 10 maart 2021

Nieuwe subsidieovereenkomst KernKracht en Zuidplas

Stichting KernKracht en de gemeente Zuidplas werken ook de komende twee jaren weer samen aan het verbeteren van de psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Directeur-bestuurder Van Buren en wethouder De Haas ondertekenden woensdag 10 maart een nieuwe subsidieovereenkomst. 

GEPUBLICEERD OP:
maandag 8 maart 2021

Kijken, kiezen en kopen bij Wereldwinkel Nieuwerkerk a/d IJssel

De Paasdagen zijn in aantocht en via de etalage kunnen klanten van de Wereldwinkel Nieuwerkerk hun artikelen blijven kopen. Helaas kan de Wereldwinkel haar klanten nog niet in de winkel ontvangen. In de mooie Paasetalage zijn de artikelen voorzien van prijs en nummer. Pasen valt dit jaar op 4- en 5 april.

GEPUBLICEERD OP:
donderdag 4 maart 2021

Gemeente Zuidplas aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem

De Gemeente Zuidplas is sinds 1 maart 2021 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit heeft als doel de veiligheid in de gemeente te vergroten. Dit is niet alleen een taak van politie en justitie maar ook inwoners en gemeente hebben een rol in de bestrijding van misdaad.

GEPUBLICEERD OP:
woensdag 24 februari 2021

Gemeente Zuidplas presenteert ontwerp omgevingsvisie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp omgevingsvisie vrijgegeven voor ter inzagelegging. Vanaf 4 maart t/m 8 april kunnen zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie ingediend worden. Op 11 maart aanstaande organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst waarin zij de ontwerp omgevingsvisie presenteert.  

GEPUBLICEERD OP:
maandag 22 februari 2021

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsstation Zevenhuizen

Vorige week dinsdag 16 februari heeft het college van de gemeente Zuidplas ingestemd met het bestemmingsplan voor het Hoogspanningsstation. Het plan ligt van 25 februari t/m 7 april a.s. fysiek ter inzage op het gemeentehuis. Digitaal is het plan vanaf 25 februari beschikbaar op https://www.zuidplas.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is mogelijk om tot 7 april zienswijzen in te dienen. Het streven is om het bestemmingsplan voor het hoogspanningsstation nog voor de zomer vast te stellen.  

GEPUBLICEERD OP:
maandag 22 februari 2021

Gemeente Zuidplas biedt hulp aan getroffenen kindertoeslagaffaire

De Gemeente Zuidplas gaat hulp bieden aan de gezinnen die getroffen zijn door de landelijke problemen met de kinderopvangtoeslag. In totaal gaat het om minimaal 29 gezinnen uit  de gemeente Zuidplas die zich bij de Belastingdienst gemeld hebben. Denk hierbij aan hulp rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen. 

GEPUBLICEERD OP:
vrijdag 12 februari 2021

Voorlichting schulden voorkomen door Welzijn Zuidplas

Op vrijdag 19 februari organiseert Welzijn Zuidplas binnen haar online jongeren platform ‘Blok Mania’ een live Webinar in samenwerking met Raad en Daad. Het Thema is financiële problemen onder jongeren voorkomen. Misschien is je bijbaantje wel weggevallen door corona, of wordt je bijna 18! Je inkomsten kunnen dan snel veranderen. Over deze en andere onderwerpen gaan wij in gesprek.