Aanwezigheid Amerikaanse rivierkreeften vergelijkbaar met vorig jaar

  • zaterdag 23 oktober 2021
  • Thomas Bresser

Sinds 2020 volgt het hoogheemraadschap de aanwezigheid van rivierkreeften in Schieland en de Krimpenerwaard. In 2021 zijn bij dit onderzoek op bijna alle meetlocaties in de Krimpenerwaard Amerikaanse rivierkreeften gevonden. In Schieland was dat op ongeveer een derde van de meetlocaties.

Amerikaanse rivierkreeften komen oorspronkelijk niet voor in Nederland. In wateren hier zorgen deze uitheemse kreeften voor overlast en problemen. Ze graven gangen en holen in oevers, waardoor oevers verzwakken, afbreken en er meer bagger ontstaat. Dit kan leiden tot extra kosten voor baggeren en het herstellen van oevers. Ook woelen deze kreeften de bodem om, verknippen waterplanten, eten veel kleine waterdieren en planten zich stel voort. Dit verstoort de natuurlijke balans en is slecht voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Lees hier: Een bijzonder verschijnsel in de Capelse natuur: de rode Amerikaanse rivierkreeft

Het beeld dat dit jaar uit het onderzoek komt, is vergelijkbaar met de eerste meting vorig jaar:

“Het onderzoek bevestigt dat in een groot deel van ons gebied uitheemse rivierkreeften leven”, stelt hoogheemraad Agnes van Zoelen. “Gezien hun negatieve invloed op het watersysteem is dat zorgelijk. Het is daarom noodzakelijk om in de komende jaren de ontwikkeling van de kreeften te blijven volgen. Daarnaast voeren we een meerjarige proef uit met het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Met de proef onderzoeken we de mogelijkheden en haalbaarheid van het wegvangen.”

Meerdere soorten Amerikaanse rivierkreeften
Het hoogheemraadschap heeft dit jaar de aanwezigheid van rivierkreeften onderzocht op 125 locaties: 71 in de Krimpenerwaard en 54 in Schieland. In de Krimpenerwaard zijn op 90% van de locaties Amerikaanse rivierkreeften gevonden, vooral in het midden van het gebied en meestal in vrij grote aantallen (tussen 10 en 50 exemplaren per meetpunt). In Schieland zijn op ongeveer een derde (28%) van de meetlocaties Amerikaanse rivierkreeften aangetroffen, in kleinere aantallen en vooral langs de Hollandse IJssel. Met name de Rode Amerikaanse Rivierkreeft komt veel voor. Net als bij de meting vorig jaar, zijn op een paar locaties ook Gestreepte Amerikaanse Rivierkreeften en Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeften gevonden. De Geknobbelde Amerikaanse Rivierkreeft is dit jaar niet aangetroffen bij het onderzoek.

Meten is weten
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard brengt sinds 2020 de aanwezigheid van rivierkreeften in kaart. Het onderzoekt waar en welke uitheemse rivierkreeften voorkomen, in welke hoeveelheden, of de kreeftenpopulatie zich uitbreidt, of verspreidt naar andere leefgebieden. Door het onderzoek een aantal jaren te herhalen, krijgt het hoogheemraadschap meer inzicht in waar de uitheemse rivierkreeften de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Mogelijk helpt het onderzoek ook om te begrijpen waarom de kreeften op sommige plaatsen wel of niet voorkomen. Dat kan vervolgens aanknopingspunten geven voor maatregelen die mogelijk genomen kunnen worden.

Gerelateerde artikelen:
Geen gerelateerde berichten gevonden.
Meer nieuws van 23 oktober 2021
Geen andere berichten van 2021-10-23 gevonden.