College Capelle sluit financieel jaar 2020 af met voordelig jaarrekening resultaat van 86,8 miljoen euro

  • maandag 7 juni 2021
  • Rob Nieuwveld

Het Capelse College sluit het financiële jaar 2020 af met een positief saldo van 86,8 miljoen euro, waarvan 78 miljoen euro inkomsten door de verkoop van aandelen Eneco. Het resultaat over 2020 is 3,3 miljoen euro hoger dan verwacht bij de Najaarsnota.ta.

De corona-pandemie heeft ook in Capelle grote gevolgen. Dankzij extra inzet, aangepaste werkwijzen en maatwerk zijn ondanks corona in 2020 veel plannen gerealiseerd. Dit is te lezen in de jaarstukken 2020, die het College van Burgemeester en Wethouders vrijdag heeft aangeboden aan de Gemeenteraad.
 
In een toelichting schrijft het college over het jaar 2020 " het gaat de geschiedenisboeken in als het corona-jaar. Een jaar waarin veel Capellenaren getroffen zijn door het virus met persoonlijk leed tot gevolg. Corona kent veel maatschappelijke-, economische- en gezondheidsgevolgen. Ook voor de gemeente heeft de pandemie veel impact..

Wethouder Nico van Veen van Financiën: “Ondanks de beperkingen door corona hebben we het afgelopen jaar veel van de plannen uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’ kunnen uitvoeren. Van alle afdelingen is extra inspanning gevraagd, denk aan de extra inzet van handhavers, het grote aanbod van huisvuil en de zorg om de sociaal, maatschappelijke gevolgen het hoofd te bieden. Twee gemeentelijke projectgroepen richten zich specifiek op de gevolgen van de corona-pandemie. Het is een groot compliment aan onze organisatie dat we ‘de boel’ draaiend hebben kunnen houden. Door elkaar intensief digitaal te ontmoeten kon de organisatie, zowel intern- als extern en ondanks de crisis, haar werk goed blijven doen.”

Extra inzet, andere inzet
Op het gebied van zorg en welzijn moesten werkzaamheden vooral anders: veel activiteiten konden niet doorgaan, moesten worden verplaatst of er moesten andere oplossingen voor worden gezocht. Wethouder Van Veen: “Samen met partners hebben we intensief gezocht naar andere manieren dan fysiek met partners en de Capellenaar in contact te blijven. En gelukkig ook gevonden. Met creativiteit en daadkracht hebben we de hulp- en dienstverlening in de lucht gehouden om te zorgen voor Capellenaren, jong en ouder, die kampten met financiële gevolgen door baanverlies, of die te maken kregen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie en eenzaamheid. Maar ook voor sport, cultuur en de lokale economie waren de gevolgen van de coronamaatregelen voelbaar.”

Ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw in Capelle hebben met minder gevolgen te kampen. Veel plannen en ontwikkelingen zijn door gegaan. De succesvolle aanbesteding van de Blinkert-locatie bevestigt dit en de circa 850 inschrijvingen op de 59 woningen binnen het project IJsselpark / ’s-Gravenweteringpark laat zien dat de vraag naar woningen nog altijd groot is.
 
Bereikte resultaten
Capelle heeft in 2020 veel ambities kunnen realiseren. Te denken valt aan de opening van een permanent en een tijdelijk KinderLab in Middelwatering, en de voorbereidingen voor KinderLabs in Schenkel en Oostgaarde die in 2021 geopend worden. Ook de huisvesting van basisscholen is uitgebreid door de start van de bouw van ‘De Olijfboom’ en door te zorgen voor tijdelijke bijplaatsing van huisvesting bij De Bouwsteen, De Horizon en Pieter Bas. Wethouder Van Veen vervolgt: ”In 2020 werd ook de multifunctionele sporthal / zwembadcombinatie Aquapelle opgeleverd en in gebruik genomen; hiermee hebben we een prachtig en nieuw zwem- en sportcomplex in Capelle.  Er werden goede stappen gezet in de realisatie van woningen voor jongeren én ouderen. De Alliantie tegen Eenzaamheid ging van start en het lokaal Sportakkoord werd opgesteld. We stelden het Gebiedspaspoort Rivium 2.0 vast. Op het gebied van duurzaamheid vraagt de energietransitie veel inzet. 1300 Capellenaren maakten gebruik van de Regeling Reductie Energieverbruik.”
 
Financiën
Het financiële jaar is afgesloten met een positief saldo van 86,8 miljoen euro, waarvan 78 miljoen euro door de verkoop van aandelen Eneco. Het resultaat over 2020 is 3,3 miljoen euro hoger dan verwacht bij de Najaarsnota. Wethouder Nico van Veen: “Uiteraard heeft corona onze bedrijfsvoering, onze capaciteit, ons takenpakket en onze uitgaven beïnvloed. Maar gelukkig stond de ontwikkeling van de stad niet stil en konden we in 2020 weer de lasten voor de Capellenaren laag houden. Daarmee is Capelle opnieuw een van de goedkoopste gemeenten in de regio.”

Gerelateerde artikelen:
Meer nieuws van 7 juni 2021
Geen andere berichten van 2021-06-07 gevonden.